تانک های ملکی: قوی ترین تراکتورها در روسیه

© Sputnik / В. Киселев /  مراجعه به بانک تصاویر تانک های ملکی: قوی ترین تراکتورها در روسیه
تانک های ملکی: قوی ترین تراکتورها در روسیه - اسپوتنیک افغانستان
عضو شوید
روسیه همیشه بر تانک های خود افتخار میکرد. آنها که قوی، مستحکم، دارای قابلیت عبوری زیاد و در استعمال ساده هستند، همیشه محصول ناب تفکر انجنیرِ روس شمرده میشدند. در عین حال همه این خصوصیات ویژه تخنیک ملکی روسیه – تراکتورهای بسیار قوی، نیز می باشند.

امروز Sputnik شما را با تراکتور کیریوویتز «کارخانه تراکتورسازی پتیربورگ» — قوی ترین ماشین های این کلاس در روسیه، آشنا می سازد.
تاریخ دوصد ساله
تاریخ «کارخانه کیروف» که در آن «کارخانه تراکتورسازی پتیربورگ» نیز شامل می باشد، در سال 1801 از تولید چدن آغاز گردید.
از سال 1801 تحت رهبری انجنیر و متشبث روسی ن. ای پوتیلوف موسسه میتالورژی به مجتمع کثیرالرشتوی ماشین سازی مبدل میگردد که انواع وسیع محصولات صنعتی را تولید میکند.
«کارخانه کیروف» نیز به اولین تولیدکننده تراکتورهای زراعتی در کشور مبدل گشت: در سال 1924 به اساس جواز کمپنی «فورد» تولید تراکتور «فوردزون — پوتیلوویتز» آغاز شد.
در سال های جنگ کارخانه به چیلیابینسک تخلیه شد، جای که به بخش شهرتانک سازی — بزرگترین تولید تانک ها و تخنیک دیگر و همچنان مهمات آنها، مبدل گشت.
بعد از جنگ، در سال 1962، کارخانه مودل تعیین کننده در تاریخ خود تولید کرد: اولین نمونه تراکتور زراعتی اصولاً جدید — К-700 عرضه کرد. این اولین تراکتور کیروویتز بود.
کلاس کامل تخنیک بر مبنای واحد
بی نظربودن تراکتور کیروویتز در اینست که این نیرومندترین تراکتور اتحاد شوروی بود که مولودیت آن در زراعت سه برابر از تراکتورهای دیگر بیشتر بود.
برای این ماشین در تمام صنایع تقاضا وجود داشت: بر پایه К-700 و انواع آن تعداد عظیم تخنیک زراعتی، تهیه چوب در جنگلات، ساختمان و تخنیک کمکی ساخته شد. تقاضا بر ای کیروویتز بس بزرگ بود و مجموعاً طی 40 سال به تعداد 450 هزار تراکتور انواع مختلف تولید شده است.
سرگی سیریبیرکوف، رئیس شرکت سهامی «کارخانه تراکتورسازی پتیربورگ» معلومات داد:«این تراکتور نه تنها اراضی پهناور اتحاد شوروی را کشت کرده، بلکه رد پای خود را در مزارع امریکا، کانادا، آسترالیا، اروپا و کوبا بجا گذاشته است. حد اقل 5 تراکتور به مثابه جرکش در میدان های هوایی انترکتیدا کار نموده اند».
امروز تراکتورهای کیروویتز برای رشته صنایع نفت و گاز، انرژی برق، برف پاکی — خلاصه اینکه در هر عرصه، جای که قوت و اطمینان ضرورت است، وجود دارد و این تراکتورهای جای خود را یافته اند.
یک گام هم نباید به عقب رفت
صنایع کنونی کیروویتز — سلسله К-744Р — این ماشین اصلاً جدید است که تدریجاً سابقه داران К-700 در صنایع روسیه و کشورهای خارجی را تعویض میکند. در حال حاضر کارخانه 8 نوع تراکتور К-744Р و همچنان 18 نوع ماشین های صنعتی تولید میکند.
سیریبرینیکوف معلومات داد:«طی سه سال اخیر ما تولید تراکتورها سه برابر: از 825 در سال 2014 تا 2460 در سال 2016 افزایش داده ایم. امروز کیروویتز 65% بازار تراکتورهای صنعتی روسیه را احراز میکند. چهار سال قبل این رقم 17% بود».
موفقیت چند جهت دارد.
اول اینکه، طی سه سال اخیر تعداد پرسونل به اندازه 8،2 برابر افزایش یافته است. در حال حاضر در تولید تراکتورهای کیروویتز بیش از 2600 نفر مصروف کار اند. سن اوسط متخصص — 36 سال است. معاش یک ونیم برابر افزایش یافته است.
یکی از اصول سیاست کدری کارخانه تراکتورسازی پتیربورگ — حمایت از متخصصیان جوان می باشد. به این ترتیب، طی دو سال اخیر کارخانه روابط با ده موسسه تحصیلات عالی و 8 موسسه تحصیلی احیا کرده که از برکت آن بیش از 250 محصل تطبیقات تولیدی در کارخانه سپری کرده اند. همچنان در کارخانه برنامه تربیه صنوف خاص آموزش طراحی و سیستم های تراکتورهای خانواده «کیروویتز» بکار گرفته شده است. چنین صنوف همین اکنون در انستیتوت های زراعتی ولایات ایرکوتسک، اولیانوف و ولگاگراد تشکیل شده اند.
حالا کارخانه تصمیم گرفته که در ساحه توجه خود طرح های علمی در عرصه تخنالوژی های زراعتی، قبل از همه آنهایی را شامل سازد که به زارعین ما به شکل رشد برداشت حاصلات و کاهش ارزش تمام شد موئثریت به بار می آورند.
اول اینکه، خود تراکتور نسبت به خلف خود بسیار پیشرفته است. رئیس کارخانه میگوید:«کیروویتز که ما امروز تولید میکنیم — کاملاً دیگر است. تنها در سال گذشته ما 300 تغییر که آنها متوجه بلندبردن سطح اطمینان، دوره فعالیت و مناسب بودن هنگام استفاده می باشد، وارد ساخته ایم».
بالاخره، تجهیز بزرگ مقایس تولید جریان دارد. نوار عمده تولیدی کارخانه کاملاً سر از نو تجهیز شده، تجدید وسیع پارک دستگاه ها جریان دارد.
در جوار این همه، کارخانه یکی از قوی ترین سرویس های خدمات تضمینی در روسیه ایجاد کرده است:« ما آماده ایم عملاً هرنوع خرابی تراکتور را در جریان دو روز، بدون آن که با آن چه رخ داده، رفع نمائیم».
اقدامات حمایت دولتی از تولیدات ملی به زمینه خوب برای انکشاف مبدل گشته است. از تاریخ 1 جنوری سال 2013 حکومت روسیه به تولیدکنندگان تخنیک زراعتی سبسایدی تخصیص داده است. در نتیجه چنین سیاست سهم تخنیک روسیه در عرصه زراعت از 24% تا 54% افزایش یافته است.
برعلاوه این پاسخ روسیه به تحریمات — قیودات بر صدور مواد غذایی — تشبثات ملی زراعتی را تشویق نموده و این بدان معنی است که دلچسپی به تخنیک روسیه را بیشتر ساخته است.
دورنما های بین المللی
ولی حمایت دولتی — این فقط مورد اضافی نسبت به کیفیت است. کیروویتز فعالانه بازارهای خارجی را تسخیر میکند: تراکتور با همه انواع تخنیک زراعتی کلاس خود سازگار است و مسترح بودن کابین و سیستم اداره با ستندردهای جدی بین المللی مطابقت دارند.
برعلاوه نوآوری ها، برتری های «تاریخی» تراکتور روسی نیز پابرجا باقی مانده اند. سیریبرینیکوف محاسبات را ذکر میکند:«ما تراکتور کیروویتز را در شرایط ساحوی با تراکتور امریکایی مقایسه کردیم. مولودیت ما به اندازه 13% بیشتر است و ما مواد سوخت را 10% کمتر مصرف میکنیم. و اگر به بهای خدمات تخنیکی و ترمیم نگاه کنیم، پس در ظرف 5 سال بهره برداری شدید از تخنیک خارجی بهای مخارج معادل بهای کامل تراکتور نو کیروویتز می باشد».
از همینرو جای تعجب نیست که امروز تراکتور کیروویتز به مزارع کشورهای خارجی — کانادا، آسترالیا، پولند، فرانسه و غیره بر میگردد. موفقیت بزرگ در قزاقستان حاصل شده است. در سال 2016 به آنجا 150 تراکتور کیروویتز صادر شده و در سال 2017 صدور بیش از دوصد تراکتور انتظار میرود.
رئیس کارخانه در اخیر گفت:«دلچسپی به تراکتورهای ما در چک و سلواکی نیز افزایش یافته است. نماینده رسمی آنها را برای بازار محلی تصدیق نموده و چند مراسم نمایشی انجام داده است. در نتیجه در سال 2016 ما به چک سی تراکتور بارگیری نمودیم. در پلان های امسال — توسعه شبکه خدماتی در تمام مناطق حضور ما، کار بالای بهبود خصوصیات مصرفی و طراحی مودل های نو تخنیک، شامل می باشد. تا زمانیکه در جهان با تراکتور کیروویتز کشت نمی کنند — ما کاری برای مصروفیت خواهیم داشت».

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала