سران داعش در موصل حاضر به عقب نشینی نیستند

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeИракские военный выезжают с военной базы вблизи города Мосул, Ирак
Иракские военный выезжают с военной базы вблизи города Мосул, Ирак - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
عملیات در موصل عراق با مشکلات و تلفات زیادی مواجه گردیده

 در جنوب موصل داعش قوای عراق را مورد ضربه مسلسل قرار داده و پیشروی شانرا متوقف نموده٬ اگر چه از طرف شمال نیرو های پیشمرگه کرد پیشروی خود را ادامه می دهند٬ اما با اهداف خود که بیشتر از همه نه آزادی مناطق است ٬بلکه جدا سازی آن از بدنه عراق برای تشکیل حکومت آینده کرد. از طرف هم نیروهای شیعه عراق در حال حرکت به موصل به مقصد بستن راه شان بطرف سوریه هستند.
نا گفته نماند که در هفته اول جنگ داعش قسمت زیادی از مناطق تحت اثر خود را از دست داد. داعشی های وحشی در این موقع قادر گردیدند تا معدن گوگرد (سلفر) را در موصل آتش زدنند. گاز زهری آن منطقه را مسموم نمود٬ همچنان مجاهدین داعشی اعمال تروریستی را در موقع عمله بر کَرْکوکْ که ۸۵۰ هزار نفر نفوس دارد و در ۲۵۰ کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد، سازمان دادند. کرکوک در سال ۲۰۱۴ نیز به مرکز در گیری های شدید قرار داشت. کرکوک یکی از غنی‌ترین شهرهای عراق می‌باشد که ۴۰٪ صادرات نفتی از این شهر صورت می گرفت ، کرکوک از زمانهای قدیم تا به امروز نقطه نیرنگی بین ترکمن های عراق ٬ کرد ها و عربها می باشد ٬ در سال ۱ ۱۹۹ در زمان صدام حسین تعدادی زیادی از مردم از شمال منجمله از کرکوک به مناطق جنوب عراق جبرآ منتقل شدند و در حدود ۱۲۰ هزار کرد ها و ترکمن ها در این شهر به قتل رسیدند و تعداد زیادی از ایشان از شهر رانده شدند و جای شانرا عربها گرفت ٬ در سال ۲۰۰۳ دوباره عربها به سرزمین های خود به جنوب و کردها به سرزمین های خود باز گشتند. باید ګفت که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ سه برابربیشتر از سال نود قرن بیست کرد ها به این شهر کوچ کردند و زمین های متعلق به عرب و ترکمن ها را با تامیل فشار بالای شان خریداری نمودند.
از بحث تاریخی که بگذریم می آییم سر اصل موضوع: سران داعش در موصل حاضر به عقب نشینی نیستند ،اعمال ترور خود ادامه می دهد٬ کسانی که صفوف شانرا ترک می کند و جمله مردم عوام را که خواهان ترک محلات خود می باشند ، به شکل علنی اعدام میکنند٬ ریش های دراز خود راتراش کرده اند، تا از مردم هادی تشخیص نگردند ٬ امریکا و متحدین شان عملیات هوای خود را حتی با استفاده از طیارات بم افگن استراتیژیکی خود ادامه میدهند ٬ اگر چه تعدادی زیادی مردم بی گناه مورد اصابت قرار می گیرند و ما در هفته گذشته از تلفات در مکتب نسوان این شهر که باعث تلفات دها شاگرد این مکتب شد نیز اشاره نمودیم و در این هفته وزارت دفاع روسیه ویدیو های مستند سپوتنیکی خودرا نشر نمود که شاید نتایج ناگوار عملیات متحدین غربی در این مکتب بود ،اما به ضم امریکا درعملیات هوای ایشان ازدقت کار میگیرند و صرف جهادیست ها مورد اصابت "بم های دموکراتیک" شان قرار دارند ، نه اینکه "در حلب عملات هوایی روسیه باعث تلفات افراد غیر نظامی میگردد"٬ در موصل که شهر یک ملیونی است ، هیچ کوریدوری برای بیرون رفت مردم بیگناه وجود ندارد و امریکایان از همان متل ظالمانه استفاده می کنند که "در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند"٬ مردم که حیثیت پوشش زنده را برای داعش در موصل دارند ٬ مجبورآ مورد حملات هوای قوای امریکا و متحدین اش قرار می گیرند٬ در چنین حالت چطور می توان ادعای امریکا را پزیرفت که گویا بسیار با اختیاط "بم های دموکراتیک" خود را بالای داعش پرتاب میکنند و گذارش می دهند که تا به حال۸۰۰ تا ۹۰۰ جهادی را از بین برده اند٬ اینکه چه تعداد مردم بی گناه که پوشش زنده هستند ،از بین رفته اند ٬ گذارشی در از طرف امریکایان در دست نیست. در این زمان منابع محلی اطلاعات را نشر می کنند که ۲۰ نفر در کرکوک و دها نفر در موصل در اثر «عملات دوستانه » هوای امریکا در هفته گذشته از بین رفته اند. ناگفته نماند که Amnesty International "عفو بین المللی" ،با احتیاط تمام از انتقاد عملات امریکا ،به شکل احترامانه از پنتاگون خواهش نمود که در این شهر های پرنفوس از بم های فاسفور سفید در صورت "عدم ضرورت شدید" استفاده ننماید. باید گفت که تنها این تقاضای عفو بین المللی خود ثبوت بر انست که امریکا از چنین بم های مسموم کننده در موصل استفاده میکند. قرار اضهارات Amnesty International در ۱۱ عملات اخیر امریکا تعداد تلفات مردم بی گناه تنها از این درک به ۳۰۰ نفر میرسد. باید یاد آور شد امریکا خود اعتراف می کند که قوای هوایی شان یک سال پیش در سوریه از بم های تضعیف شده یورانیم استفاده نموده ٬ و همچنان جهان نیز شاهد بود که نیروهای مخالف سوریه در حلب، که مورد حمایت امریکا قرار دارند ، در هفته گذشته از بم های مسموم کننده استفاده نمودند ٬ در دو سال گذشته در مجموع اپوزیسیون سوریه تحت حمایت امریکا ۵۰۰۰ نفر را از بین بردند ٬ مسکو در اضافه به این اطلاعات اظهار می دارد که از فبرال این سال تا به حال ۱۶ هزار نفر مردم بی گناه قربانی عملات جهادیست هادر سوریه گردیده اند.
در این روز های اخیر با وجود عملات در موصل عراق ٬ جنرال های امریکا ترجیع می دهند که فوکس عملیات خود را معطوف به پاییخت داعش در شهر رقه سوریه نمایند. قمندان نیرو های امریکایی در عراق ستیون تاونسند متیقن است که برای پنتاگون انتخاب دیگری وجود ندارد و «ضرورت احساس میکند» ٬ قبل از انکه رهبری نظامی داعش آمادگی دفاعی خود را از عملیات ائتلاف غرب بگیرد ٬ باید این شهر را در تصرف خود درآورد. سوال پیدا میشود که آیا چنین آمادگی قبلی را داعش تا به حال نگرفته؟ تقریبا در رقه داعش ۴ هزار جهادی دارد ٬ در این جبهه امریکا آرزو ندارد از روسیه و دولت مرکزی سوریه کمک بخواهد و اتکا به کردها ی تحت عنوان نیرو های دموکراتیک سوریه (SDF) خواهد نمود. زیرا به گفته ای جنرال تاونسند امریکا به تنهایی قادر به موفقیت عملیات نیست. امریکا ضرورت به ۲۵ هزار نیرو های دموکراتیک سوریه دارد، اینها جمله کردان سوریه است که ترکیه در صدد نابودی شان برآمده ٬ تا وقتی وزیر دفاع امریکا اشتن کارتر جواب های مبهم از تاریخ عملیات می دهد ٬ انقره به غرب خاطرنشان می سازد که در این صورت برای وی الترناتیف دیگری وجود دارد وآن هم در تبانی با روسیه در رقه عمل خواهد نمود، اما روسیه تا به حال با چنین واکنش انقره جواب نداده.
جبهه مهم دیگر شرق حلب: نبرد سوم ٬ که قادر است آینده ای منطقه را تایین نماید، شرق حلب است.از ۱۸ اکتوبر تابه حال روسیه بار دیگر آتش بس را اعلان نموده و این بار هاست که تمدید می نماید٬ تا جهادیست ها بتوانند با سلاح های خود منطقه را ترک نمایند ٬ دو دهلیز را کاملآ برروی شان باز نموده و سوریه تمامی قوای نظامی خود را از این دو کوریدور خارج کرده. هسته محکم تروریست ها درشرق حلب این پیشنهاد را رد نموده٬ و تعدادی دیگری که می خواستند سلاح رابه زمین بگزارند ٬ «گوش تویی» خوردند٬ در مدت سه روز اول جهادیست ها یک نفر باشنده را نگذاشتد تا شرق حلب را ترک کند و حتا راه های را که باید کمک های سازمان ملل از آنطریق به مردم می رسید، نیز مورد آتش باری قرار دادند٬ بدین طریق در شرق حلب نیز مردم منجیث پوشش زنده برای تروریست ها است. این تقریبآ بیشتر ازسه هفته است که طیارات نظامی روسیه در عملیات شرکت نکرده٬ با وجود آنکه جنرالان روسیه از رییس جمهور پوتین تقاضا نمود که اجازه عملیات را بدهد. فکر می رود که مسکو می خواهد٬ تا قوای سوریه در تبانی با نیرو های شعیه سوریه مستقلانه عملیات را پیش ببرند.
در همه شهر های نامبرده به شمول موصل٬ رقه و حلب بازیگر عمده دیگری ٬ که ممکن مهمترین از همه بازیگران ،اگر در قاضایای سوریه نه ٬ بلکه عراق باشد ٬ ترکیه است. ترکیه که درین اواخر درمشوره با روسیه در سوریه قرار دارد٬ از عملیات وسیع در حلب تا به حال خودداری می نماید و همچنان در عملکرد های خود در مقابله با کرد ها با حکومت سوریه در تماس است ٬ چون برای ترکیه شهر حلب هدف نیست٬ بلکه کردها بیشتر از همه مطرح است. این کشور بیشتر ازهمه در صدد است تا مناطق عایق را در سرحدات خود با سوریه و عراق ایجاد نماید.
در نتیجه در هر سه جبهه طرف های در گیر با هم در تضاد قرار دارند.
در اخیر خواستم اشاره نمایم: روسیه و امریکا امروزداعش را هدف قرار داده اند که مورد حمایه عربستان سعودی و قطر قرار دارد، به عباره دیگر هر دو دشمن عمده ایران را ضربه می زنند و ایران که بواسطه گروه های مسلح شیعیان و گارد انقلابی خود در موصل و حلب درگیر جنگ است٬ در چنین حالت ای برنده بدر می آید. که البته در مورد در برنامه های بعدی تبصره یی علایده خواهیم داشت.

 

 

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала