زندګی نامه َ الکساندر سرکییویچ پوشګین

© Sputnik / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر Pushkin-related sites. Alexander Pushkin Museum-Reserve in Vyazyomy Estate
Pushkin-related sites. Alexander Pushkin Museum-Reserve in Vyazyomy Estate - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
پوشکین در سال ۱۷۹۹ در مسکو بدنیا آمد . در مواقع تابستان ازسالهای ۱۸۰۵-۱۸۱۰ وی نزد مادر کلانش در قریه اطر اف مسکو زندګی میکرد ٬ شش سال را وی در مکتب شاهی درس خواند که در همان جاه نبوغ ادبی اش ظاهرګردید.

یاد ګاردوران لیسه اش همواره در قلب وی جای خاص ای داشت٬ اګر چه در این لیسه شاهی وی از جمله شاګردان نا لایق بود و در بین ۲۹ شاګرد جای بیست و ششم را ګرفت٬ اما در ادبیات و لسان فرانسوی عالی ترین نمرات را داشت.
وی در این دوران تعداد زیادی اثار ادبی نوشت و در سن ۱۹ سالګی بعد ازختم دوره لیسه وی عضویت جامعه ادبی و تیاتررا که « چراغ سبز» نام داشت ٬حاصل نمود. وی درین مدت اشعار زیادی نوشت و داستان شعری معروف « روسلان و لودمیلا» را نوشت.که با چاپ آن در سال۱۸۲۰ مورد بحث داغ جامعه ادبی قرار ګرفت. در سال۱۸۲۰ وی را ګونر جنرال میلارودوویچ نزد خود اظهار نمود تا اشعاری که وی در مورد اشخاص سرشناس وقت و حتا شاه نوشته بود ٬ توضیعات لازم اراهه نماید. وی را می خواستند به سایبریا تبعید نمایند ٬ اما دوستان وی واسطه ګردیدند و وی را از مسکو به کشینوف راندند. وی ازآنجا به کریمه و قفقاز سفر نمود و در کریمه وی دست به نوشتن آثار خود ازقبیل « فواره ای باخچه سرای»٬ «دختر محبوس قفقاز» و « افګینی انیګین» پرداخت. در سال ۱۸۲۶ وی از تبعید آزاد شد و امپراتور نیکولای یکم ویرا نزد خود به ملاقات شخصی دعوت نمود. بعد از آن سانسور را در مورد نوشته های وی ازبین بردند و تحت پوشش حمایه ای خود امپراتور روس قرار ګرفت. اما در سال ۱۸۲۷ تحقیقات در مورد اشعار پوشکین که حکایت از ارتباطات وی با ګروپ مخفی انقلابی ضد امپراتوری به نام «دیکابریستها »رامی نمود ٬ آغازشد. و از آن به بعد وی تحت تحقیب مخفی پولیس قرار ګرفت. در سال ۱۸۲۸ وی با ناتالیا ګنچروفا معرفی ګردید٬ که دفعتآ عاشق وی شد. یک سال بعد از آن پوشکین از فامیل وی خواستګاری نمود ٬ اما نظر به خوردی سن و سال ناتالیا ایشان به وی جواب رد دادند. یک سال بعد پوشکین دوباره از وی خواستګاری نمود و در سال ۱۸۳۱ایشان عروسی نمودند و صاحب ۴ اولاد ګردیدند ٬ صرف از دو اولاد وی فرزندان باقی ماند ٬ نسل وی حال در تمام جهان زندګی می کنند و تقریبآ ۵۰ نفر از نسل وی در روسیه بسر می برند
دوستان٬ بعد از عروسی وی ازمسکو به سن پترزبورګ کوچ کردند. وی در آنجا به کار خود در رابطه به کتاب «افګینی انیګین» ادامه داد و بعد از ګذشت ۸ سال موفق به نوشتن آن شد. باید ګفت که این اثر رومانیست که با اشعار نوشته شده و تا این وقت قرار ادعای بعضی ازمورخین انګلیسی در لسان روسی اصلاً چنین تجربه ای صورت نګرفته بود. در سن بترزبورګ وی تصمیم ګرفت تا در رابطه به مسایل تاریخی بنویسد ٬ که ضرورت به دانش زیادی درعرصه داشت. وی به مطالعات درآرشیف دست یافت. در سال ۱۹۳۶ وی ازیک طرف مادرش را از دست داد و ازطرف دیګر مصروفیت های زیادی در مطبوعه برای چاپ آثار خود داشت و ازطرف هم دانتس یکی ازافسران جوان که ګویا به خانم وی چشم دوخته بود ٬ به حالت صحی وی را سخت صدمه وارد نمود. در ۲۷ جنوری سال ۱۸۳۷ پوشکین دانتس را به دویل دعوت نمود. دانتس با وی قرابت فامیلی هم داشت و شوهر خواهر زن وی بود. پوشکین دردویل زخم شدید برداشت و در سن ۳۸ سالګی چشم ازجهان پوشید.
اګر چه در آنزمان ایکه ایشان دویل کردند ٬ این عنعنه از طرف امپراتوری ممنوع قرار داده شده بود٬ و در وقت مرګ اش وی ګفت که من ازامپراتور معذرت می خواهم ٬ که قانون شکنی نمودم ٬ بګذار مرا ببخشد که آرام بمیرم.
دوستان باید ګفت که در آنزمان اګر دشمنی با کس پیدا می کردی وی را به دویل دعوت می کردی و یعنی در فاصله معین ای در مقابل همدیګر قرار می ګرفتند در بین شان رفری قرار داشت و بالای همدیګر با تفګچه نشان می ګرفتند و با سیګنال که ریفری می داد ٬ جانبین بالای همدیګر فیر می کردند٬ در اکثر حالات باعث مرګ یک ویا هردو می ګردیدو یا یکی از طرفین زخم می برداشت و دیګری یا سالم بدر می آمد ویا هم کشته می شد٬ به این ترتیب پوشکین از زمان لیسه تا وقت مرګش تقریبآ در ۳۰ دویل شرکت نمود. خود پوشکین تقریبآ ۱۵۰ بار رقبای خود را به دویل خواسته بود. این دویل ها در مسایل بسیار هادی صورت می ګرفت٬ مثلا در یک موضوع کوچک پوشکین می توانست به غضب بیاید و توهین کند ٬که در بسیاری حالات به دویل می انجامید. و بعد یا جانبین صلح می کردند و یا دویل. میګویند وی قمار باز هم بود و از این بابت بسیار قرضدار هم بود و همواره قرض های خود را حتماً می پرداخت ٬ اما اګر نمی توانست به موقع اش قرض های خود را بپردازد به غضب می آمد و کاریکاتور ها ٬ دو ودشنام در کتابچه های بچه ها مینوشت. در عرصه ادبیات روسی پوشکین خدمات ارزنده ای را انجام داد٬ که ارزش را نمی توان قیاس نمود٬ در علم زبان شناسی وی را موسس ادبیات معاصر می دانند. لقب نابغه را در زمان حیات اش به وی نسبت دادند. وی آثار متحددی ادبی و مجموعه بزرګ از اشعار و نوشته ها حکایات و داستان ها از خود باقی ګذاشت. پوشکین نبوغ خاص در آموزش لسان داشت٬ وی به زبان های فرانسوی ٬ المانی٬ انګلیسی٬ ایتالیوی٬ اسپانیوی٬ لاتین٬ یونانی ٬ صحبت می نمود. در کتابخانه وی ۳۵۶۰ جلد کتاب وجود داشت که از جمله ۱۵۲۲ عنوان ٬ ۹۹۳ جلد آن به زبان های خارجی و ۵۲۹ جلد آن به زبان روسی.
دوستان در مورد این شاعر نام آور دنیا قصه های زیادی وجود دارد٬بردارش در موردش می نویسد:
پوشکین قد پخش داشت و بسیار شوخ مزاج بود ٬ در لیسه وی اولین بار عاشق شد ٬ دختران نمی دانم چرا وی را دوست داشتند ٬ وی موهای سیاه چنګ چنګی با چشمان سبزداشت. بردادرش می ګوید که هرګاه پوشکین از کسی خوش اش می آمد٬ بسیار خوش برخورد و شرین زبان بود و از کسانی که خوشش نمی آمد به رویه بسیار دق آور و ناخوش آیند برخورد میکرد.
پوشکین اګر چه مقبول نبود ٬٫ اما خانم وی زیبایی خاصی داشت و ۱۰ سانتی متر قداش بلند تر از وی بود ٬ که پوشکین بسیاراز این ناحیه کمپلکس داشت٬ وی در دعوت ها و محافل رقص کوشش می کرد از خانم خود دورتر باشد تا مورد توجه دیګران قرار نګیرد. اما وی بی حد خانم خود را دوست داشت ٬ و می ګویند بسیار عاشق مذاج بود ٬به جنس لطیف توجه خاص مبذول داشت و میګویند که خصلت بسیار طفلانه داشت و در زندګی از هیچ چیزی حراس نداشت.
نقطه جالب دیګر از بیو ګرافی وی را بګویم: در ادیسه بابا مرکز اتوپیا در سال ۲۰۰۲ مجسمه وی ګذاشته شده و تحت آن نوشته شده که « برای شاعر ما». درین کشور نکه کلان پوشکین ابراهیم ګنی بال می زیست که برده سلطان ترک عثمانی بود و به پتر یکم امراتور روس وی را تحفه داده بود.
خوب دوستان من خواستم جهات مختلف زندګی این نابغه ادبیات روسی را برای تان جمع آوری نمایم تا بدانبد که نوابغ هم ازانسانهای هادی جامعه در زندګی شان کدام تفاوت دیګری ندارند ٬ اما نبوغ خاص شان چنان میراث های را از خود به جا ګذاشته ٬ که بشریت تا وجود دارد آز آنها مستفید می ګردد٬ رول پوشکین در ادبیات لسان روسی واقعا بی نظیر است و از برکت وی این این لسان غنا بزرګ کمایی نموده ٬ اګر چه وی بسیار جوان از دنیا رفت٬ اما میراث بزرګ معنوی از خود باقی ګذاشت. در برنامه های آینده من از دیګر ادیب های نامور روسیه که تعداد شان بسیار زیاد است ٬ به نوبت حکایت نمایم. ادامه دارد…

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала