استقرار راکت های دفاعی امریکا کی را هدف قرار میدهد

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevراکت
راکت - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
کار شناسان معتقد اند که استقرار دفاعی راکتی در قاره اروپا صرف متوجه یک مملکت است

استقرار راکت های دفاعی امریکا در رومانیا طبعآ مورد نگرانی و واکنش جدی مقامات روسیه قرار گرفت. قومندانی ناتو ٬ هدف مستقر ساختن این سیستم ها را دفع تهدیدات از طرف ایران و کوریای جنوبی می داند ٬نه از طرف فدراسیون روسیه. اما در روسیه کارشناسان نظامی معتقد اند که چنین نیست٬ اگر چه در حال حاضر این دفاع های موشکی در اروپا شرقی در مجموع علیه قوای استراتیژیکی هستوی روسیه موثر نمی باشد ٬ اما این فعلا و در این مرحله ٬ اینکه چه پلان را امریکادر پیش دارد٬ سوال اساسی است٬ که تا به حال جواب قانع کننده داده نشده. پلان است که تا سال ۲۰۱۸ در پولند مستقر گردد٬ اما هیچ بعید نیست که در آینده های دور یا نزدیک در اوکراین نیز نصب نگردد.
کار شناسان معتقد اند که استقرار دفاعی راکتی در قاره اروپا صرف متوجه یک مملکت است آن هم فدراسیون روسیه و قوه استراتیژی هستوی وی. چنان چه در نوامبر سال ۲۰۱۴ اوبا ما در نشست بزرگ ۲۰ کشور در شهر بریسبن استرالیا واضعآ اعلان نمود٬ که خطر درجه اول در جهان روسیه شمرده میشود٬ نه ایران ٬ نه کوریای شمالی.
مسکو بار ها مشکل راکت های دفاعی در اروپا را با همتا های غربی خود مورد بحث قرار داده٬ روسیه مساعی دیپلوماتیک را در عرصه تا به حال یکی ازطرق رسیدن به هدف میداند٬ اما مانند سابق بی نتیجه خواهد ماند. آنچه ارتباط به تدابیر غیر سیاسی میگیرد٬ بدون شک تدابیر نظامی است ٬ که روسیه امکانات کامل در دست دارد٬ تا منابع تهدیداتی ناتو را هدف قرار دهد. 

Запуск ракеты-носителя Великий поход-6 в Китае - اسپوتنیک افغانستان
توسعه حامل راکت جدید روسی "فینکس" در سال 2018 تامین مالی خواهد شد

سیستم Aegis امریکا اولین بار در سال ۲۰۰۷ در کشتی های نظامی تطبیقات موفق را انجانم داد و موثریت خوبی خود را نشان داد ٬ در این کشتی ها راکت های نوع SM-3 نصب ګردیده٬ که از ظرفیت عظیم برخوردار است ٬ این راکت ها قادراند تا هدف را در نزدیک فضای خارج از مدار زمین از بین ببرند. درچنین تطبیقات امریکا موفق شد٬ تا قمر مصنوعی را در فاصله ۲۳۰ کیلو متر از بین برد٬ که این خود نشاندهنده امکانات بزرگ این سیستم میباشد. این راکت ها نه تنها ظرفیت های تکتیکی هستوی روسیه را تهدید می نماید ٬ بلکه قمر های مصنوعی روسیه را درمدار نیز٬ بدین اساس روسیه این نوع اعمال امریکا را غیر دوستان برای خودتلقی نموده ٬ نه برای ایران و کوریای شمالی. ۱۳ مای و.و. پوتین در اجلاس سران نظامی روسیه در شهر سوچی روسیه اظهار نمود: « اګر٬ با استفاد ه از وسایل اطلاعات جمعی خود٬ امریکا می تواند کسی را بازی بدهند که این موشک ها بر ضد روسیه نیست٬ اما اشخاصی که امروز دور میز مدور با من نشسته اند ٬ بازی چنین پروپاگند ها را نمی خوردند و خوب میدانند که این سیستم دفاعی نه٬ بلکه بخش از پوتانسیا ل استراتیژیکی هستوی امریکا را تشکیل می دهد٬ که در اروپای شرقی مستقر می سازد.»
رهبر روسیه تاکید نمود که اشخاصیکه (البته مقصد اش از رهبرا ن کشور های رومانیا و پولند و امثال آنها بود)٬ می خواهند٬ تا چنین سیستم ها در کشور های شان جابجا ګردد ٬ باید بدانند که به چه خطری بزرگی مردم کشور خود را مواجع می کنند٬ مردمی که تا به حال آرام و بی غربت زندگی مینمودند٬ بعد از استقرار این موشک ها در قلمرو شان ٬ روسیه باید به این فکر گردد ٬تا چنین تهدیدات راکه متوجه اش است ٬ در نطفه خنثا نماید. فکر می کنم که چنین اولیماتوم را که پوتین صادر می کند ٬ کاملا بی جهت نیست ٬ وی هیچگاه حرفی را نمی زند ٬ که توان عملی کردن آنرا قبل از وقت بررسی ننموده باشد٬ بنآ نمی دانم که مردم اروپای شرقی چه عکس العمل در استقرار چنین موشک ها در سرزمین نشان خواهند داد. آیا این مردم چه ګناه ای دارند که رهبران بی درایت شان٬ در بدل پول ناچیز٬ کشور خود را هدف تسلیحات خطر ناک روسیه قرار می دهند٬ زیرا اګر این سیستم های رادار و موشک های دفاعی امریکا در سرزمین شان مستقر نګردند٬ یک راکت روسیه متوجه شان هرګز نبوده و نمی باشد. پوتین در ادامه صحبت های خود ګفت که این عملکرد امریکا تخلف واضع از قرار داد راکت های بُرد کوتاه و متوسط است ٬ چون موشک اندازهای که در رومانیا و پولند نصب میګردند ٬می توانند در راکت های بُرد کوتا و متوسط نیز نصب ګردند و در مجموع مناسبات بین المللی را تیره می سازد٬ حوادث اخیر نشان می دهد که اوضاع جهانی بهتر نه ٬بلکه متاًسفانه با نصب رادار ها در رومانیا وخیم میګردد.
پوتین در صحبت های خود یادآوری نمود که روسیه بار ها نا راحتی های خود را در عرصه به جانب امریکا اظهار نموده و در بدل پیشنهاد نموده که حاظر است با همتا های امریکای خود همکاری نماید٬ اما متاسفانه از طرف ایشان نهی ګردیده و روسیه مجبور است تا همواره تغییرات درپلان اعمار نیرو های نظامی خود را٬ با در نظر داشت تغییرات در اوضاع جهانی٬ بوجود بیاورد. 
سرگی کاراکایف قوماندان نیروهای راکتی ستراتیژیک - اسپوتنیک افغانستان
در روسیه کار ساختن قطار حامل راکت آغاز شده است

رییس جمهور روسیه همواره می خواهد به اوباما تفهیم نماید ٬ که نمیتوان همواره در سیاست های بزرګ دو رویی نمود ٬ حرف و عمل شما کاملاً متضاد است و واقعا جای تاًسف است. هیچ مبنای برای این عملکرد های شما وجود ندارد٬ چون تعادل استراتیژیکی را در جهانی برهم می زند و ضربه ایست در ساختار امنیت جهانی و روسیه را مجبور می سازد٬ تا دکترین نظامی خود را مطابق به عملکرد های تعرض آمیز غرب هر زمان تغییر دهد که مایه تاًثر ماست. روسیه به تمام معنی نمی خواهد تا تعادل آستراتیژیکی قواه از بین برود ٬ چون ضامن عدم درګیریهای بزرګ جهانی است. در واقع چنین درګیرها کاملآ غیر قابل مقایسه است٬ با تشنجات ایکه فعلا در نقاط جهان وجود دارد.
امریکا در تخلف از قرارداد راکت های بُرد کوچک و متوسط و همچنان از سر گرفتن مسابقات تسلیحاتی قرن بیست٬ اهتمالاً یکی از این دو هدف ذیل را دنبال میکند: یا اینکه می خواهد روسیه به مصارف هنگفت در جهت دست بزند و یا ٬ قسمی که امریکا خود ادعا می کند٬ به هیچ صورت حاضر نیست٬ تا جهان چند قطبی گردد و به هر ترتیب باید بالانس قدرت به طرف امریکا باشد و بس. اما روسیه در هردو پلان امریکا جواب خود را دارد ٬ نه می خواهد دست به مسابقات تسلیحاتی بزند و نه می خواهد که جهان یک قطبی باقی بماند٬. به ګفته پوتین روسیه بودجه نظامی خود را بیشتر نمی سازد٬ بلکه اولویت ها را در ساحه تجدید نظر می دهد و سیستم های ضد راکتی امریکا نه تنها همین حالا قادر نیست که در مقابل راکت های استرتیژیکی روسیه موثر باشد٬ بلکه در آینده های نزدیک نمی تواند به این امر نایل آید ٬ متخصصین نظامی روسیه قادر اند در عرصه قدم های به مراتب بیشتری بردارند، مسکو با راکت های کروز خود که در جنګ سوریه استفاده نمود٬ نظامیان غرب را به حیرت انداخت٬ سابق تنها امریکا چنین راکت ها را در اختیار خود داشت ٬اما امروز روسیه قادر است تا با این راکت ها هدف را تا فاصله ۲۰۰۰ کیلومتر از بین ببرد و راکت های نوع «پیتریوت» امریکا قادر نیستند که راکت های کروز روسیه را دفع نماید. اما به هرترتیب روسیه نمی تواند پیشروی های ناتو و امریکا را در نزدیک سرحدات خود به فال نیک بګیرد٬ زیرا این راکت های دفاعی در یک شبانه روز می توانند به راکت های استراتیژیک ٬که قادر به انتقال کلاهک های اتومی باشند٬ مبدل گردند. 
Iskander-M tactical ballistic missiles - اسپوتنیک افغانستان
دقیق ترین راکت میدان جنگ در جهان

آینکه امریکا ادعا می کند ٬ راکت های ضد راکتی این کشور در اروپا متوجه ایران است٬ این یک پوشش به تمام معنی پوج است٬ زیرا راکت های شهاب ایران نمی تواند تا اروپا دست یابد، صرف می تواند تا اسرایل برسد٬ که این بکلی با استقرار این راکت ها در رومانیا و پولند ارتباط نمی گیرد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала