استادان روسی افسران افغان را آموزش مسلکی می دهند

© SputnikАфганистан
Афганистан - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
دولت روسیه این کمک ها رادرالویت خویش قرار داده وارگانهای حراست حقوق دولت افغانستان را درین شرایط حساس کمک مینماید

استادان مجرب پولیس اکادمی ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان وزارت امورداخله روسیه کارمندان ارگانهای حراست حقوق افغان راآموزش مسلکی داد.
افسران جوان قطعات قوای سرحدی وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان که غرض ارتقای سطح دانش مسلکی به اکادمی عمومی ارتقای سطح دانش مسلکی وزارت امورداخله روسیه دعوت شده بودند شهادتنامه های فراغت رابدست اوردند.
این تعلیمات مسلکی به کمک مالی کشورجاپان وروسیه تحت حمایه اداره جرایم ومواد مخدرسازمان ملل متحد برگذارشده بود. کارمندان پولیس ارگانهای حراست حقوق افغان دربخش های ضروری ازسال ۲۰۰۶ تا حال درین کانون تعلیمی اموزش مسلکی رافرامیگیرند گه اکثریت مصارفات ان رادولت روسیه بدوش گرفته است.


استادان مجرب پولیس روسیه، به افسران پولیس افغان درعرصه جلوگیری جرایم گوناگون بخصوص مبارزه علیه موادمخدر، تروریزم وبنیاد گرایی، حراست سترسرحدات، امنیت ترانسپورت، امن ونظم عامه ، رسانیدن کمک های عاجل طبی ابتدایی وبخش های دیگر ضروری به پولیس افغان تاکتیک های جدید درامرکشف وثبت تخلفات از قانون ، فعالیت های تحقیقی-کشفی،ومهارت های پراکتیکی رابه کارمندان پولیس عدلی وامنیتی اموزش مسلکی میدهند.
این اکادمی تربیه کادرها را به عنوان یکی ازضروری ترین شرایط ارتقای موثروبا کیفیت غرض جلوگیری نمودن جرایم میداند. تربیه کادرها برای ساختارمبارزه علیه موادمخدرافغانستان درچوکات مشترک پروژه اداره جرایم وموادمخدرسازمارن ملل متحد ،با حمایه پولي جاپان وروسیه دراکادمی عمومی ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان وزارت امورداخله روسیه از سال ۲۰۱۲ تحت کارعملی درنصاب تعلیمی اموزشي تحقق می پزیرفت ،که با این کتگوری تعلیمات مسلکی اموزشي نماینده گان کشورهای آسیای مرکزي امسال شامل گردید ،که صرفآ در همین پروژه جمعآ ۹۱ کارمند پولیس تعلیمات مسلکی کسب نمود.
گفتنی است که کارمندان افغان درردیف اول ازنگاه کمیت قرارداشته وتعدا ان به ۷۶تن میرسد. وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان به کارمندان مسلکی ضرورت داشته وروسیه اولین کشوری بود، که به تقاضای دولت افغانستان وجامعه جهانی این پروسه تعلیماتی را درموسسات تعلیمات عالی پولیس وزارت امورداخله پزیرفت وتاهنوز ادامه دارد. دولت روسیه این کمک ها رادرالویت خویش قرار داده وارگانهای حراست حقوق دولت افغانستان را درین شرایط حساس کمک مینماید.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала