روسیه 15 هزار خارجی را جهت تحصیل مجانی در موسسات تحصیلی دعوت میکند

© Sputnik / Ruslan Krivobokلوبوف گلبوا، رئیس آژانس همکاری های انسانی بین المللی روسیه (روس ساترودنیچستوو)
لوبوف گلبوا، رئیس آژانس همکاری های انسانی بین المللی روسیه (روس ساترودنیچستوو) - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
سازمان روسیه "روس سترودنیچیستوا" انتخاب آزاد اتباع خارجی برای تحصیل مجانی در پوهنتون های روسیه اعلام نموده است. به همین ارتباط لوبوف گلیبووا آمر اداره مذکور به خبرگزاری «ریانووستی» بصورت مفصل در این باره معلومات داد که چه کسی، برای چه و چرا به خاطر بدست آوردن دیپلوم تحصیل عالی راهی روسیه میشود.

لوبوف گلیبووا آمر اداره روس سترودنیچیستوا به یولیه اوسیپووا خبرنگار خبرگزاری «ریانووستی» در این باره معلومات داد که روسیه چگونه میخواهد تعداد محصلان خارجی را افزایش دهد.

- لوبوف نیکولایونه، به چه تعداد خارجیان همه ساله به روسیه می آیند، تا تحصیلات عالی مجانی کسب نمایند؟

— طی سه سال اخیر فدراسیون روسیه همه ساله 15 هزار تبعه خارجی را جهت تحصیل کاملاً مجانی در موسسات تحصیلی ما دعوت میکند. به این پروسه بیش از 400 پوهنتون روسیه جلب شده است.

در سال 2016 ما برای اولین بار انتخاب را کاملاً آزاد ساختیم. بعد از تحلیل آن که این پروسه را همکاران ما در کشورهای دیگر چگونه سازماندهی نموده، ما امسال پروسیجر سپردن آزادانه درخواستی ها به شکل الکترونی راه اندازی کردیم. در پروسیجر پذیرش بصورت جهانی هیچ چیز تغییر نکرده، ولی این پروسیجر به مراتب ساده تر و شفاف تر گردیده است (غرفه واحد درج معلومات و پروسیجر سریع انتخاب) ایجاد شده است.

پارتل اطلاعاتی امکان از میان برداشتن تعداد کثیر میانجی ها که قبلاً در اطراف این پروسه "دور می زدند"، فراهم می سازد.

اتباع 198 کشور جهان درخواستی های شان را جهت تحصیل در پوهنتون های روسیه در رشته های مختلف تخصصی (از طبی تا تخنیکی، بشمول فزیک هستوی) ارسال نموده اند. جهات جداگانه برای زبانشناسان زبان روسی، زبان شناسان و ادبیات تخصیص داده شده اند. همه آنچه که با زبان روسی مربوط میگردد، حالا در خارج به آن تقاضای زیادی وجود دارد.

 — تبعه خارجی باید چه کار کند، تا راجع به خود به مثابه مدعی دریافت سهمیه دولتی در روسیه اعلام نماید؟

— باید در پارتل www.russia.study ثبت نام نماید. این پروسیجر در حدود 20 دقیقه وقت میگیرد و دو گام بسیط برداشته میشود: تبعه خارجی هویت خود را تائید میکند و بعداً پست الکترونی ایجاد میکند.

تقریباً در آن واحد تائید صورت میگیرد. پست الکترونی برای آن ضروری است، تا در آینده رابطه سریع و مطمئین با جدیدالشمولان بالقوه حفظ گردد و اینکه آیا او نسبت به آن عکس العمل فعال نشان خواهد داد یا خیر، به علاقمندی شخصی او به تحصیل آینده مربوط می باشد.

بعد از تصدیق نامزد به کانتینت دستری پیدا میکند که او در آن مدارک و معلومات راجع به تحصیل و دستاوردهای شخصی درج میکند و رشته دلخواه تحصیلی خود را نشان میدهد و همچنان نامه مربوط به دلایل علاقمندی خود را می نویسد. فورمه در فهرست عمومی فورمه ها در باره کشور درج میشود. بعداً مسوول هر کشور (در هر کشور مسوول خود وجود دارد) انتخاب مقدماتی نامزدان را انجام میدهد.

- آیا چنان نخواهد شد که برخی اتباع نه چندان با استعداد خارجی جای جدیدالشمولان کاملاً دورنمایی روسیه را اشغال خواهند کرد؟ آیا کدام انتخاب به اساس کانکور پیشبینی نه شده است؟

— در اکثر کشورهای جهان نمایندگی های روس سترودنیچیستوا — مراکز علم و فرهنگ روسیه وجود دارند که نمایندگان آنها به اساس چندین شاخص (شهادت نامه با کیفیت، شرکت در المپیاها و غیره شایستگی های نامزد) ارزیابی اولیه فورمه داوطلبان را تامین میکنند. جوانان موفق و با استعداد را برای مصاحبه روبرو یا از فاصله دور دعوت میکنند. بطور مثال، در صورت سوریه، حالا فقط شکل انتخاب از فاصله دور ممکن است. در عین حال، ما به محصلان از سوریه انتظار حتمی داریم و با دیدن آنها در پوهنتون های روسیه مسرور خواهیم شد.

انتخاب نهایی را کمیسیون می نماید که در آن نمایندگان مراکز علم و فرهنگ روسیه، سفارت خانه ها، وزارت های محلی تحصیلات و سازمان های اجتماعی شامل می باشند. ما حالا با پوهنتون ها مذاکرات انجام میدهیم، تا کارمندان آنها نیز در کمیسیون شامل گردند.

سال روان سال امتحانی است و پروسیجر انتخاب شکل مصاحبه یا تست نمودن خواهد داشت. ولی در سال آینده ما گذار به شکل کامل ارزیابی، بر اساس سیستم المپیاها و تست ها پلان نموده ایم. در مورد هر کشور سطح اعتبار جداگانه تشکیل خواهد شد. المپیاها به یک عنصر دیگر انتخاب مبدل خواهند شد که پوهنتون های روسیه در خاک کشورهای خارجی راه اندازی میکنند. در حال حاضر روس سترودنیچیستوا بالای این موضوع کار میکند، تا آنها را نسبت به یک دیگر متناسب و قابل تصنیف سازد.

- آن داوطلبان که انتخاب را سپری کرده نتوانسته، باید چه کار کنند؟

— حتی اگر به کدام تبعه خارجی سهمیه در چارچوب 15 هزار جدیدالشمول پیشنهاد هم نشود، به آو تحصیل در پوهنتون های روسیه به اساس قرارداد پیشنهاد خواهد شد. با درنظرداشت اینکه فیس تحصیل در بسیاری موسسات تحصیلی ما نسبتاً بلند نیست (در بخش اعظم پوهنتون ها فیس را از 1000 تا 1500 یورو در سال تشکیل میدهد)، به بسیاری ها چنین شکل تحصیل نیز دلچسپ خواهد بود.

- در کدام مرحله خود پوهنتون ها وارد عمل میشوند؟ نامزد سفارش شده به چه شکل وارد موسسه تحصیلی مشخص میشود؟

— بعد از آن که تبعه خارجی پروسیجر انتخاب برای تحصیل در چارچوب سهمیه را سپری کرد، او برای خود 6 موسسه تحصیلی را انتخاب میکند که او میخواهد در آنها تحصیل کند و خود آنها را درجه بندی میکند. بعداً میکانیزم دلچسپ بکار گرفته میشود: هر پوهنتون «دفتر الکترونی» خود را می گشاید و به نفع این یا آن داوطلب انتخاب مینماید. اگر او در موسسه اولی برتر راه نه یافت، مدارک او به موسسه دومی سپرده میشوند… جدیدالشمول میتواند به این ترتیب تا موسسه تحصیلی ششم برسد. اگر هیچکدام از شش موسسه تحصیلی او را نه پذیرفت، پس وزارت معارف و علوم روسیه وریانت الترناتیف تحصیل در کدام پوهنتون دیگر پیشنهاد میکند. باور کنید که در این سلسله هیچکس فراموش نخواهد شد.

- شما چه فکر میکنید، آیا روسیه در جهان، به مثابه کشور با مکتب عالی مستحکم ، مقام خود را احراز خواهد کرد؟ مردم چه دلایلی دارند که به روسیه جهت کسب تحصیلات عالی می آیند؟

— اول اینکه، روسیه تحصیلات باکیفیت در رشته های تخصصی انجنیری، علوم طبیعی، ریاضیات، زبانشناسی و زبان روسی عرضه میکند. تحصیلات طبی قشر جداگانه دلایل را تشکیل میدهد که در خارج از محبوبیت خاصی برخواردار می باشند. وضع مشابه در عرصه کلتورشناسی وجود دارد: موسیقی روسیه، تیاتر وسینما مانند گذشته در بین خارجیان باعث دلچسپی زیادی قرار دارد. با وجود آن که در تحصیلات روسیه دوران های دشوار وجود داشتند، در جهان بازهم به مثابه بنیادی، ریشه دار و  دارای مضامین مختلط عالی ارزیابی میشوند.

دوم اینکه، تحصیل و زندگی در روسیه، به گونه مثال، نسبت به اروپا ارزانتر است. سوم اینکه، روسیه برای سلسله کامل کشورها پیشتاز شمرده میشود. بسیار مردم که در حال حاضر در کشورهای مختلف در مقامات رهبری کار میکنند، زمان در روسیه تحصیل کرده بودند. حالا، وقتیکه اطفال آنها به سن جدیدالشمولان رسیده، آنها با علاقمندی زیادی بسوی تحصیلات در روسیه نگاه میکنند و بسیار خوب میدانند که تحصیل در روسیه وسعت نظر، آشنایی های مفید و سمت گیری های درست می دهد. این نه تنها به کشورهای عضو جامعه دول مستقل، بلکه کشورهای در حال رشد آسیایی و افریقایی، کشورهای جداگانه اروپایی و همچنان امریکای لاتین مربوط میگردد.

- آیا به نظر شما، این پروژه برای روسیه چه نفع و منفعت به بار خوهد آورد؟

— این در قدم اول به پوهنتون ها و روسیه امکان تامین آینده خود و سرمایه گذاری درست فراهم می سازد. محصلان با کیفیت خارجی که در روسیه تحصیل کرده باشند، بعد از بازگشت به وطن خود، نسبت به فدراسیون روسیه وفادار باقی می مانند. اگر آنها در علوم غرق شوند، پس با سازمان های تحصیلی و علمی روسیه مناسبات نزدیک برقرار میکنند. هدفمندترین و بااستعدادترین محصلان در روسیه باقی می مانند و به تحصیل و کار در اینجا ادامه میدهند. در ماهیت امر، ما به روسیه کادرهای جلب میکنیم که برای اقتصاد و سیستم تحصیلات ما ضروری می باشند.

برعلاوه این، سهمیه های تحصیل مجانی در پوهنتون های روسیه نه تنها برای دوره لیسانس، بلکه برای دوره ماستری و اسپیرانتوری نیز در نظر گرفته میشوند و این شاخص مستقیم فعالیت های اکادمیک و عنصر تبادله محصلان می باشد. موسسات تحصیلی تماس ها را به سطح بین المللی عیار می سازند. اگر در باره محصلان خارجی صحبت نمود که جهت تحصیل بدون سهمیه، به اساس قرارداد، می آیند، پس این عاید قابل ملاحظه برای پوهنتون ها می باشد.

- برای آن که در روسیه تحصیل نمود، دانش زبان روسی — زبان نه بسیار ساده در جهان، ضروری است. آیا حمایت لسانی برای محصلان خارجی سازماندهی خواهد شد یا خیر؟

— در فدراسیون روسیه در چوکات بسیاری پوهنتون ها فاکولته های آمادگی فعالیت می کنند. بخش اتباع خارجی که زبان روسی را نمی دانند (و تعداد چنین اشخاص همه ساله به 4 هزار نفر میرسد) در طول سال زبان می اموزند. ولی برای هر یک از این محصلان مبلغ یک صد هزار روبل در سال مصرف میشود. دولت پول و مردم — وقت، مصرف میکنند.

به همین ارتباط در آینده روس سترودنیچیستوا یکجا با پوهنتون های روسیه ایجاد فاکولته های آمادگی در خارج در کشورهای مختلف جهان و ایجاد مراکز تدریس زبان روسی و مراکز اخذ امتحان پیشنهاد میکند.

- آیا تعداد آنهایی که میخواهند از پیشنهاد روسیه در باره تحصیل مجانی در موسسات تحصیلی ما استفاده کنند، زیاد است یا خیر؟

— حالا فعالیت بلند علاقمندان تحصیل و محصل شدن در روسیه مشاهده میشود: مردم تیلفون میکنند، در شبکه های اجتماعی سوالات مطرح می نمایند و در پارتل ثبت نام میکنند. فعلاً بیشترین علاقمندی را اتباع کشورهای عضو جامعه دول مستقل از خود نشان میدهند که کاملاً متوقعه است، چون معلومات راجع به انتخاب محصلان به سرعت در محیط روسی زبان بخش شده است.

پذیرش اتباع خارجی برای تحصیل مجانی در موسسات تحصیلی روسیه — پروژه همه ساله و دراز مدت است. با درک این که این پروسه وسیله موثر سیاست خارجی در فعالیت دولت می باشد، آرزو داریم در آینده تعداد سهمیه ها را افزایش دهیم.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала